หน้าหลัก > สมุนไพรนานาประโยชน์ > กระเทียมสมุนไพรและเครื่องเทศมหัศจรรย์!!!
กระเทียมสมุนไพรและเครื่องเทศมหัศจรรย์!!!

กระเทียม เป็นพืชสมุนไพรไทยและเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่ง โดยมักใส่ในอาหารหลายชนิด ทั้งอาหารไทย อาหารอินเดีย

สรรพคุณ
ตำรายาไทยใช้หัวกระเทียมเป็นยาขับลม แก้ธาตุพิการ  ขับเหงื่อ ลดไขมัน บำรุงธาตุ  บำรุงสุขภาพ  ขับโลหิตระดู  ระจำเดือนสตรี ขับโลหิตร้ายทั้งหลายให้ตกเสีย ช่วยทำให้ประจำเดือนมาปกติ

 

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

ฤทธิ์ลดอาการแน่นจุกเสียดในประเทศอินเดียได้มีการทดลองให้สารสกัดกระเทียมด้วยบิวธานอลกับคนไข้ 30 คน ที่มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อ พบว่าระงับอาการปวดท้องและขับลมได้ เมื่อให้คนไข้ 29 รายรับประทานกระเทียมชนิดเม็ดในขนาด 0.64 กรัม วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารกลางวันและเย็น เป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่าสามารถขับลมและลดอาการจุกเสียด และคลื่นไส้หลังอาหารได้ดีทั้งอาการจุกเสียดแบบธรรมดา และการจุกเสียดจากอาการทางระบบประสาท  จากการถ่ายภาพรังสี (X-ray) พบว่ากระเทียมสามารถเพิ่มการบีบตัวเพื่อไล่อาหารของกระเพาะอาหาร และลำไส้เล็ก ทำให้เกิดการขับลม ซึ่งผู้วิจัยเรียกสารออกฤทธิ์เหล่านี้ว่า gastroenteric allechalcone  

 

ฤทธิ์ปกป้องตับ

สารสกัดจากหัวกระเทียม กระเทียมสดบดละเอียด สารสกัดด้วยน้ำจากกระเทียม  สารแขวนลอยของกระเทียมผง  น้ำมันหอมระเหย  น้ำมันกระเทียม ส่วนสกัดที่ไม่มีขั้วจากน้ำมันกระเทียม  กระเทียมชนิดเม็ด  และสารสำคัญบางชนิดในกระเทียม สามารถป้องกันการทำลายตับจาก carbon tetrachloride, 1,2-dimethylhydrazine, galactosamine, แอลกอฮอล์, acetaminophen, bromobenzene, 4-nitroquinoline 1-oxide, lipopolysaccharide, sodium nitrite, N-nitrosodiethylamine, arsenic, human cytomegalovirus, สารกำจัดศัตรูพืช sevin, concanavalin A, naphthalene  และจากการที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย alloxan   สารสำคัญในการออกฤทธิ์คือ alliin, allicin, ajoene, diallyl disulfide, diallyl trisulfide, S-allyl structure ของสารประกอบ organosulfur, S-allyl cysteine, S-propyl cysteine, S-allyl mercaptocysteine และ S-methyl-mercaptocysteine

 

การให้น้ำมันกระเทียมมีผลช่วยเสริมฤทธิ์สารหรือยาชนิดอื่น ได้แก่ dimethyl-4,4′-dimethoxy-5,6,5′,6′-dimethylene dioxybiphenyl-2,2′-dicarboxylate (146, 165), และ biphenyldimethyl dicarboxylate   ในการลดการอักเสบของตับจากสาร carbon tetrachloride (146, 165), buthionine sulfoximine และยา

 


 

Reference

  1. สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  2. สำนักงานข้อมูลสมุนไพร มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  4. หนังสือสารานุกรมสมุนไพรไทย-จีน ที่ใช้บ่อยในประเทศไทย.  (วิทยา บุญวรพัฒน์)
  5. ว่านและสมุนไพรไทย, คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  6. ฐานข้อมูลสมุนไพร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
© 2019 PB-HERB All Rights Reserved. Powered By